Landbruk

Rund bygning i praktisk utførelse tilpasset behov og omgivelser.

Kort monteringstid på spesialtipassede bygninger. 

Vi kan bygninger som fjøs, saushus, landbruksbygg. Vi spesialtilpasser til ditt behov.